Lägga till epost i Android

Steg 1) Klicka på ”Gmail” ikonen. Har du inte Gmail appen på din telefon, vänligen ladda ner den från Playstore.

Steg 2) Om du inte har något konto sen tidigare i Gmail appen klickar du på ”OK”. Har du ett konto inlagt i Gmail appen sen tidigare klickar du på ”Hamburger ikonen” och går ner till ”Inställningar” och sedan ”Lägga till ett konto”.

Steg 3) Välj ”Övrigt”

Steg 4) Skriv in din epostadress i fältet

Steg 5) Välj ”Personligt IMAP”

Steg 6) Skriv in lösenordet till din epost och klicka ”Nästa”

Steg 7) Under ”Server”. Skriv in: prime1.inleed.net som är mailserverns adress. Klicka ”Nästa”

Steg 8) Under ”SMTP-server”. Skriv in: prime1.inleed.net som är mailserverns adress. Klicka ”Nästa”

Steg 9) Klicka på ”Nästa” för att acceptera synkroniseringsinställningarna.

Steg 10) Skriv in ”Ditt namn” som kommer att synas när du skickar mail från din telefon. Klicka ”Nästa” för att slutföra.

Klar!