Vad är en router?

Vad är en router?

En router är en enhet som kopplar samman två eller fler IP-nätverk eller delnätverk.

Innehållsförteckning

Vad är en router?

En router är en enhet som förenar två eller flera paketväxlade nätverk eller delnätverk. Den har två huvudsakliga funktioner: att hantera trafik mellan dessa nätverk genom att vidarebefordra datapaket till deras avsedda IP-adresser, och att tillåta flera enheter att använda samma internetanslutning.

Det finns flera typer av routrar, men de flesta routrar förmedlar data mellan LAN (lokala nätverk) och WAN (vidsträckta nätverk). Ett LAN är en grupp anslutna enheter som begränsas till ett specifikt geografiskt område. Ett LAN kräver vanligtvis endast en router.

Ett WAN å andra sidan är ett stort nätverk som sträcker sig över ett omfattande geografiskt område. Stora organisationer och företag som verkar på flera platser över hela landet behöver till exempel separata LAN för varje plats, som sedan ansluts till de andra LAN:en för att bilda ett WAN. Eftersom ett WAN är distribuerat över ett stort område kräver det ofta flera routrar och switchar*.

En nätverksswitch vidarebefordrar datapaket mellan grupper av enheter i samma nätverk, medan en router vidarebefordrar data mellan olika nätverk.

Hur fungerar en router?

Tänk på en router som en flygtrafikledare och data-paket som flygplan som är på väg till olika flygplatser (eller nätverk). Precis som varje flygplan har en unik destination och följer en unik rutt, måste varje paket vägledas till sin destination så effektivt som möjligt. På samma sätt som en flygtrafikledare ser till att flygplanen når sin destination utan att gå vilse eller stöta på större problem längs vägen, hjälper en router till med att dirigera datapaket till sin måladress.

För att dirigera paket effektivt använder en router en intern ruttabel – en lista över vägar till olika nätverksdestinationer. Routern läser paketets huvud för att avgöra vart det ska, konsulterar sedan ruttabelen för att ta reda på den mest effektiva vägen till den destinationen. Den vidarebefordrar sedan paketet till nästa nätverk i rutten.

Vad är skillnaden mellan en router och en modem?

Även om vissa internetleverantörer (ISPs) kan kombinera en router och ett modem i en enda enhet, är de inte samma sak. Båda har olika men lika viktiga roller när det gäller att koppla nätverk till varandra och till internet.

En router formar nätverk och hanterar flödet av data inom och mellan dessa nätverk, medan en modem kopplar dessa nätverk till internet. Modem etablerar en anslutning till internet genom att omvandla signaler från en ISP till en digital signal som kan tolkas av alla anslutna enheter. En enda enhet kan ansluta till ett modem för att koppla upp sig mot internet; alternativt kan en router hjälpa till att distribuera denna signal till flera enheter inom ett etablerat nätverk, vilket gör det möjligt för dem alla att ansluta till internet samtidigt.

Tänk så här: Om Bob har en router, men inget modem, kommer han att kunna skapa ett LAN och skicka data mellan enheterna på det nätverket. Han kommer dock inte att kunna ansluta det nätverket till internet. Alice har å andra sidan ett modem, men ingen router. Hon kommer att kunna ansluta en enda enhet till internet (till exempel sin arbetsdator), men kan inte distribuera den internetanslutningen till flera enheter (säg, sin dator och sin smartphone). Carol har däremot både en router och ett modem. Med hjälp av båda enheterna kan hon skapa ett LAN med sin stationära dator, surfplatta och smartphone och ansluta dem alla till internet samtidigt.

Vilka olika typer av routrar finns det?

För att koppla ett LAN till internet behöver en router först kommunicera med ett modem. Det finns två primära sätt att göra detta på:

  • Trådlös router: En trådlös router använder en Ethernet-kabel för att ansluta till ett modem. Den distribuerar data genom att omvandla paket från binär kod till radiosignaler och sänder dem trådlöst med hjälp av antenner. Trådlösa routrar skapar inte LAN; istället skapar de WLAN (trådlösa lokala nätverk), som ansluter flera enheter med trådlös kommunikation.
  • Trådbunden router: Liksom en trådlös router använder en trådbunden router också en Ethernet-kabel för att ansluta till ett modem. Den använder sedan separata kablar för att ansluta till en eller flera enheter inom nätverket, skapa ett LAN och koppla enheterna inom det nätverket till internet.

Förutom trådlösa och trådbundna routrar för små LAN finns det många specialiserade typer av routrar som tjänar specifika funktioner:

  • Core router: Till skillnad från de routrar som används inom ett hem eller en liten företags-LAN används en kärnrouter av stora företag och företag som överför en hög volym av datapaket inom sitt nätverk. Kärnroutrar fungerar i ”kärnan” av ett nätverk och kommunicerar inte med externa nätverk.
  • Edge router: Medan en kärnrouter uteslutande hanterar datatrafik inom ett storskaligt nätverk, kommunicerar en kanterouter både med kärnroutrar och externa nätverk. Kanteroutrar finns vid nätverkets ”kant” och använder BGP (Border Gateway Protocol) för att skicka och ta emot data från andra LAN och WAN.
  • Virtuell router: En virtuell router är en programvara som utför samma funktion som en vanlig hårdvaru-router. Den kan använda Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) för att etablera primära och backup virtuella routrar, om en skulle sluta fungera.

Vad är en SSID?

SSID står för ”service set identifier” och det är det tekniska namnet på det nätverk som WLAN-routrar sänder ut. SSID möjliggör för användare att hitta och ansluta till det trådlösa nätverket som routern sänder ut (en säkert konfigurerad router bör kräva inmatning av lösenord också). Trådlösa routrar för WiFi-nätverk har vanligtvis sitt fabriksinställda SSID utskrivet på sidan eller botten.

Vilka är några av säkerhetsutmaningarna med routrar?

Sårbarhetsattacker: Alla hårdvarubaserade routrar levereras med förinstallerad programvara som kallas firmware som hjälper routern att utföra sina funktioner. Liksom all annan programvara innehåller router-firmware ofta sårbarheter som cyberattacker kan utnyttja (ett exempel), och routerleverantörer ger regelbundet ut uppdateringar för att täppa till dessa sårbarheter. Av den anledningen behöver router-firmware uppdateras regelbundet. Ou

patchade routrar kan komprometteras av attackerare, vilket gör det möjligt för dem att övervaka trafik eller använda routern som en del av ett botnät.

DDoS-attacker: Små och stora organisationer är ofta måltavlor för distribuerade förnekande av tjänst (DDoS) attacker riktade mot deras nätverksinfrastruktur. Icke-mildrade DDoS-attacker på nätverkslagret kan överbelasta routrar eller få dem att krascha, vilket leder till nätverksavbrott. Cloudflare Magic Transit är en lösning för att skydda routrar och nätverk från den här typen av DDoS-attacker.

Administrativa inloggningsuppgifter: Alla routrar levereras med en uppsättning administrativa inloggningsuppgifter för att utföra administrativa funktioner. Dessa uppgifter är inställda som standardvärden, såsom ”admin” som användarnamn och ”admin” som lösenord. Användarnamnet och lösenordet bör ändras till något mer säkert så snart som möjligt: attackerare känner till de vanliga standardvärdena för dessa uppgifter och kan använda dem för att ta kontroll över routern på distans om de inte ändras.

Skaffa en företagsmail utan krångel

Vi hjälper dig att komma igång kostnadsfritt.
Noll underhåll 👍