MX-post, företagsmail.se

Vad är en DNS MX-post?

En MX-post styr e-post till en mail exchange-server.

Innehållsförteckning

Vad är en DNS MX-post?

En DNS ’mail exchange’ (MX) post dirigerar e-post till en mejlserver. MX-posten anger hur e-postmeddelanden bör dirigeras i enlighet med Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), det standardprotokoll som används för all e-post. Liksom CNAME-poster måste en MX-post alltid peka mot en annan domän.

Exempel på en MX-post:

exempel.composttyp:prioritet:värde:TTL
@MX10mejlserver1.exempel.com45000
@MX20mejlserver1.exempel.com45000

’Prioritets’numren före domänerna för dessa MX-poster indikerar företräde; lägre ’prioritets’värde föredras. Servern kommer alltid att försöka använda mejlserver1 först eftersom 10 är lägre än 20. Vid misslyckande med att skicka ett meddelande kommer servern att använda mejlserver2 som standard.

E-posttjänsten kan också konfigurera denna MX-post så att båda servrarna har lika hög prioritet och tar emot en lika stor mängd e-post:

exempel.composttyp:prioritet:värde:TTL
@MX10mejlserver1.exempel.com45000
@MX10mejlserver1.exempel.com45000

Denna konfiguration gör att e-postleverantören kan fördela belastningen jämnt mellan de två servrarna.

Vad är processen för att fråga efter en MX-post?

Programvara för meddelandeöverföringsagent (MTA) ansvarar för att fråga efter MX-poster. När en användare skickar ett e-postmeddelande skickar MTA en DNS-förfrågan för att identifiera mejlserverna för e-postmottagarna. MTA upprättar en SMTP-anslutning med dessa mejlserverar, börjande med de prioriterade domänerna (i det första exemplet ovan, mejlserver1).

Vad är en backup MX-post?

En backup MX-post är helt enkelt en MX-post för en mejlserver med ett högre ’prioritets’värde (vilket betyder lägre prioritet), så att e-posten normalt kommer att skickas till de mer prioriterade servrarna. I det första exemplet ovan skulle mejlserver2 vara den ’backup’ servern eftersom e-posttrafiken kommer att hanteras av mejlserver1 så länge den är igång.

Kan MX-poster peka på en CNAME?

En CNAME-post används för att hänvisa till en domäns alias istället för dess faktiska namn. CNAME-poster pekar vanligtvis på en A-post (i IPv4) eller AAAA-post (i IPv6) för den domänen. Men MX-poster måste peka direkt till en servers A-post eller AAAA-post. Att peka på en CNAME är förbjudet enligt RFC-dokumenten som definierar hur MX-poster fungerar.

Skaffa en företagsmail utan krångel

Vi hjälper dig att komma igång kostnadsfritt.
Noll underhåll 👍